Omaishoidontuki

Kehitysvammaisen omaisen hoitamiseen voi hakea omaishoidontukea. Omaishoitolain 3§:n mukaan kunta voi myöntää omaishoidontukea, jos

  • henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman, tai muun syyn vuoksi tarvitsee kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa
  • hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö on valmis vastaamaan hoidosta yhdessä muiden tarpeellisten palvelujen kanssa
  • omaishoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat hoidon asettamia vaatimuksia
  • hoidettavan koti soveltuu hoidon antamiseen
  • omaishoidontuen myöntäminen on hoidettavan edun mukaista ja riittää turvaamaan hoidettava hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden
  • tuen myöntäminen arvioidaan olevan hoidettavan edun mukaista.
Sivun alkuun