Vammaisneuvoston aloitteet, kannanotot ja lausunnot

Esitys vammaistyöryhmän virallistamisesta Tornion ja Haaparannan vammaisneuvostojen välille

Esitys kalastuspaikasta

Esitys Kauppakeskus Rajalla pysäköintihallin opasteiden lisäämisestä

Esitys tekniselle keskukselle äänestyspaikkojen esteettömyydestä

Lausunto Tornion kaupungille rakennusjärjestysluonnoksesta

Esitys Hallituskadun luiskausjärjestelyistä

Esitys inva-wc:n ja hissin rakentamisesta Kansalaisopiston kiinteistöön

Esitys kuulovammaisten tk-ajanvarauksesta tekstiviestillä

Esitys Kelalle tulkkipalveluongelmista

Esitys näkövammaisten tasavertaisesta tiedonsaannista, äänilehtipalvelut

Sivun alkuun