Vammaispalvelulain mukaiset palvelut

Tornion kaupunki huolehtii vammaispalvelulain puitteissa palvelujen järjestämisestä sekä taloudellisen tuen myöntämisestä vammaisille. Kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat palvelut on tarkoitettu vaikeavammaisille.

Kaikille vammaisille tarkoitettuja palveluita ja taloudellisia tukitoimenpiteitä järjestetään kunnan talousarviossa varaamien määrärahojen puitteissa. Hakijan tuloja ja varallisuutta ei huomioida palveluja myönnettäessä, vaan lähtökohtana on aina vamman tai pitkäaikaisen sairauden aiheuttama haitta.

Kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat kuljetuspalvelut, palveluasuminen, asunnon muutostyöt, asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet, henkilökohtainen apu ja vaikeavammaisten päivätoiminta.

Määrärahasidonnaisia palveluja ja taloudellisia tukitoimia ovat ylimääräiset vaatekustannukset, päivittäisissä toiminnoissa tarvittavat välineet, sopeutumisvalmennus ja ylimääräiset erityisravintokustannukset.

Sivun alkuun