Määrärahasidonnaiset palvelut ja tukitoimet

Päivittäisissä toiminnoissa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet

Taloudellista tukea voidaan myöntää henkilölle, joka tarvitsee välineitä, koneita tai laitteita vammansa tai sairautensa vuoksi välttämättä liikkumisessa, viestinnässä, henkilökohtaisessa suoriutumisessa kotona tai vapaa-ajan toiminnoissa.

Taloudellinen tuki kohdistuu muihin kuin lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluviin apuvälineisiin, esimerkiksi autoihin, muihin liikkumisvälineisiin ja kodinkoneisiin. Koneita ja laitteita kustannettaessa tulee arvioitavaksi vammaisuuden aiheuttamat haitat jokapäiväisessä elämässä. Päätös perustuu yksilöllisen palvelutarpeen selvittämiseen.

Korvauksen määrä on enintään puolet välineiden hankkimisesta aiheutuvista todellisista kustannuksista, kuitenkin niin että mikäli vakiomalliseen välineeseen, koneeseen tai laitteeseen on tehtävä välttämättömiä vamman edellyttämiä muutostöitä, korvataan ne kokonaisuudessaan todellisten kustannusten mukaisesti. Määrärahojen määrän perusteella voidaan myös korvata pienempi osa kuin puolet hankintahinnasta. Korvausperusteena käytetään kohtuuhintaisen välineen, koneen ja laitteen hankintahintaa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta on 24.6.2003 § 129 päättänyt kohdentaa auton ja muiden liikkumisvälineiden osalta määrärahat ensisijaisesti kaikkein heikoimmassa ja vaikeimmassa asemassa oleville henkilöille, joille auto tai muu liikkumisväline on tarpeen työssä käymisen ja opiskelun vuoksi sekä vaikeavammaisten lasten perheille, jotka tarvitsevat autoa päivittäin lapsen kuljettamiseen ja lapsella on päivittäisessä käytössä mukana kuljetettavia apuvälineitä. Päätös perustuu yksilöllisen palvelutarpeen selvittämiseen.

Sopeutumisvalmennus

Sopeutumisvalmennuksen tavoitteena on sosiaalinen toimintakyvyn edistäminen. Sopeutumisvalmennukseen kuuluvat vammaisen henkilön ja hänen lähiyhteisönsä neuvonta, ohjaus ja valmennus. Valmennus voi olla yksilöllistä tai ryhmässä tapahtuvaa. Sopeutumisvalmennuksena voidaan myöntää myös viittomakielen opetusta ja AAC-ohjausta.

Hakemukseen liitetään lääkärinlausunto sekä suositus yksilöllisestä sopeutumisvalmennuksesta. Korvausta sopeutumisvalmennukseen voi saada myös terveydenhuollosta ja Kelasta.

Tuki ylimääräisiin erityisravintokustannuksiin

Vammaiselle henkilölle voidaan korvata erityisravinnosta tai erityisravintovalmisteista aiheutuvia kustannuksia. Edellytyksenä on erityisravinnon säännöllinen ja pitkäaikainen tarve ja se, ettei henkilö saa valmisteen hankintaan Kelan korvausta. Korvausta määritellessä huomioidaan tavallisesta ravinnosta aiheutuvat kulut ja erityisvalmisteen aiheuttamat kulut. Näissä tapauksissa korvataan erotus.

Hakemukseen liitetään lääkärinlausunto, ravintoterapeutin lausunto ja tosite kustannuksista.

Tuki ylimääräisiin vaatekustannuksiin

Vammaiselle henkilölle voidaan myöntää korvaus ylimääräisistä vaatekustannuksista, jotka aiheutuvat vamman tai sairauden aiheuttamasta vaatteiden tavanomaista suuremmasta kulumisesta tai siitä, että henkilö ei vammansa vuoksi voi käyttää valmiina ostettavia vaatteita tai jalkineita. Korvattavaksi tulee tavallisen ja erityisvalmisteisen vaatteen tai kenkien välinen erotus.

Hakemukseen liitetään lääkärinlausunto sekä selvitys kustannuksista.

Sivun alkuun