Jubileumsutställning 400 år – Torneå, Luleå, Piteå

2021 är det 400 år sedan städerna Piteå, Luleå och Torneå fick sina stadsprivilegier. Med anledning av det kommer Norrbottens museum, Piteå museum och Tornedalens museum att visa en gemensam utställning samtidigt på alla tre museerna under 2021.

Städernas historia presenteras uppdelat på de fyra århundradena – från 1600-talet när städerna grundades fram till och med 1900-talet. Museerna har valt ut en person, en händelse, ett föremål och ett foto för respektive århundrade och ort. Totalt 48 berättelser presenteras således på samtliga museer. På respektive museum visas också ett antal föremål som ett lokalt tillägg.

Centralt tema på utställningen i Tornedalens museum är Torneås förändring från en borgarnas stad på en ö till en vidsträck byarnas stad. Olika perioder i Torneås historia visas bland annat med privilegieboken, korskranket i Torneå kyrka, telegrafdirektörens tjänsteuniform samt skildring av industrieråd Irma Stormbom.

Under utställningsperioden planeras också ett brett programutbud, antingen fysiskt eller digitalt. Ett pedagogiskt program för skolor kommer också att finnas.

Öppning på respektive museum:
• Torneådalens museum, 12 januari (pågår till och med 25 april 2021)
• Piteå museum, mitten av januari (pågår minst 6 månader)
• Norrbottens museum, 30 januari (pågår hela 2021)

Utställningen har producerats i ett samarbete mellan Norrbottens museum, Piteå museum, Tornedalens museum, Luleå kommun, Piteå kommun, Torneå kommun och Luleå tekniska universitet.

Mer information: museichef Minna Heljala, minna.heljala@tornio.fi, +358 50 597 1557

Bilder:
Mässhake från Torneå kyrka från år 1686. Tuomo Ylinärä, Tornedalens museum.

Karta över Torneå från 1700-talet ritad av Outhier. Tornedalens museum

Telegrafdirektören Karl Handolins tvåradig rock är av typen rysk tjänsteuniform. Foto Tuomo Ylinärä, Tornedalens museum.

Torneå stadshus håller på att byggas 1973. Foto Reino Kainulainen, Tornedalens museum

Back to the top