Nationalmuseet väntar på att bli inbjudet till museer runt om i Finland

Nationalmuseet väntar på att bli inbjudet till museer runt om i Finland

Nationalmuseet, som för närvarande är stängt på grund av renoverings- och tillbyggnadsprojektet, gästar museer på olika håll i Finland. Det första besöket är till Tornedalens museum 17.–18.2. Nationalmuseet tar med sig till Torneå sju skatter som blivit klassiker. En av dessa är verket Anfall av konstnären Eetu Isto, som kommer från orten.

Nationalmuseets avsikt är att under två år stanna i sex (6) museer.

Nationalmuseet packar med sig sina klassiker – mest älskade, aktuella verk eller verk som på ett eller annat sätt är kända på orten.

Nationalmuseet vill på så sätt garantera att människorna på olika håll i Finland har möjlighet att nära sina hem vid museer på sina orter se verk som blivit nationalskatter.

”Vi hoppas att museerna runt om i Finland nu blir intresserade av att bjuda in oss på visit. Vi rör oss lätt: vi tar hand om och packar verken med säker yrkesskicklighet, reser tillsammans med konservatorn, museimästaren och experterna samt anländer till museet vid en överenskommen tidpunkt”, berättar Hanna Forssell, direktör för publika relationer vid Finlands nationalmuseum.

Avsikten är att under år 2024 genomföra två veckoslutslånga museibesök utöver Torneå, och tre stycken under år 2025.

”Det är viktigt för oss att vi talar om en visit i stället för en turné, eftersom man till den helhet som anländer till orten har valt verk som under årens lopp har väckt nyfikenhet och även starka känslor i våra museibesökare. Vi vill att besökarna har möjlighet att fråga och diskutera med våra experter”, säger Forssell.

Ett tvärsnitt av Nationalmuseets klassiker från över 8 000 år till Torneå
Under två dagar kan man vid Tornedalens museums se en noggrant vald helhet.

Av dessa är Hyökkäys, som målades 1899 av konstnären Edvard ”Eetu” Isto, som kommer från Torneå, en av de mest kända finländska målningarna. I verket trakasseras finska jungfrun av den ryska tvåhövdade örnen som även försöker frånta henne lagboken. Samma år då verket blev färdigt, avgav kejsaren Nikolai II sitt manifest, känt som februarimanifestet. Verket blev den mest kända politiska målningen i Finland.

I Torneå ser man även ett av Finlands nationalmuseums mest berömda föremål: Kåsan från Rusko, en sällsynthet som tillverkats av granrot och bevarats från 1542. Prydliga kåsorna användes på 1800-talet som festbägare, men på 1500-talet tillhörde de enbart slottens kärl.

En sällsynthet lyfts fram i Museiverkets arkeologiska samling: Älghuvudet från Vittis, från stenåldern, härstammar från 6 000 år fvt. Sannolikt har det varit fråga om ett värdeföremål vars modell har varit en älgkalv på cirka ett år.

Skatten från Halikko med ursprung från det oroliga 1100-talet, brytningsskedet i Finlands historia, består av flera silverföremål. En värdefull helhet som kallas mästerverket för tidskonsthantverk består av ett guldförgyllt krucifix samt ett korsbelagt silverhalsband och ett pärlband. Lerkrukan, där skatterna fanns, hittades på Halikko gårds mark 1887 av torparen Karl Ollikkala. Skatten från Halikko finns i Museiverkets arkeologiska samling.

Under Nationalmuseets besök i Torneå kan man även se Ateljer Fauns ursprungliga älskade Muminfigurer från slutet av 1950-talet, president Urho Kaleva Kekkonens glasögon från 1970-talet och Nato-pennan, med vilken Pekka Haavisto, utrikesminister år 2022, undertecknade Finlands Nato-ansökan.

Nationalmuseet anländer till Tornedalens museum 17.–18.2.2024. Museet har fritt inträde under bägge dagarna.

Mer information:

Hanna Forssell, Yleisösuhdepäällikkö, Suomen kansallismuseo, +358295 336 475, hanna.forssell@kansallismuseo.fi
Titta Kallio-Seppä, Museonjohtaja, Tornionlaakson museo, +35850 597 1557, titta.kallio-seppä@tornio.fi

Läs mer: https://www.sttinfo.fi/tiedote/70097042/nationalmuseet-vantar-pa-att-bli-inbjudet-till-museer-runt-om-i-finland?publisherId=69818028&lang=sv

Back to the top