Akutmottagning

Akutmottagningen är endast avsedd för patienter i behov av omedelbar eller brådskande vård. Läkaren mottar patienterna enligt akutbehov.

Patienter som kräver akut vård inkluderar:

  • Patienter som kräver akut behandling, såsom vid bröstsmärta eller dyspné (andnöd)
  • allvarliga olyckor
  • förlamningssymptom
  • svår huvudvärk
  • svår buksmärta
  • omfattande brännskador
  • sviktande allmäntillstånd.

Automatisk återuppringning

Ett meddelande lämnas i återuppringningsautomaten där uppringarens identitet framgår samt det ämne som samtalet avser. Inkommande samtal registreras enligt ankomstordning. Tidsbokningssköterskan ringer upp så snart som möjligt.

Back to the top