Laboratorietjänster

Hälsovårdens laboratorietjänster i Torneå utförs av Kemi NordLab, som ansvarar för laboratorietjänster i Länsi-Pohja sjukvårdsdistrikt. En remiss utskriven av läkare eller sjuksköterska krävs för laboratorieprov.

Elektroniskt möte

NordLab VIHTA

Back to the top