Tandvård

Ett meddelande lämnas i återuppringningsautomaten där uppringarens identitet framgår samt det ämne som samtalet avser. Inkommande samtal registreras enligt ankomstordning. Tidsbokningssköterskan ringer upp så snart som möjligt.

Back to the top