Handikappservice

Tornio stad ansvarar inom ramarna för handikappservicelagen för att arrangera tjänster samt bevilja ekonomiskt stöd till personer med funktionshinder. De tjänster som inkluderas i kommunens särskilda skyldighet att ordna tjänster är avsedda för personer med grava funktionshinder.

Tjänster för alla personer med funktionshinder och ekonomiska stödåtgärder arrangeras inom ramarna för de bidrag som har reserverats i kommunens budget.  Tjänster och stödåtgärder som omfattas av handikappservicelagen har en kontinuerlig ansökningstid. Vid beviljandet av tjänster tas inte hänsyn till den sökandes inkomster och tillgångar utan utgångspunkten är alltid funktionshindret eller de svårigheter som en långvarig sjukdom orsakar.

Kontoret är öppet mån–fre klo 8–15. Vi gör även hembesök. Vi rekommenderar er att boka tid i förväg.

Back to the top