Socialarbete

Socialarbete är en del av kommunens socialtjänster.  Med socialarbete stärks resurserna hos de medborgare som är i behov av stöd och man stöttar individers, familjers och samfunds självständighet och möjlighet att klara sig själv. Syftet är att förebygga isolering och att lösa sociala problem och därigenom underhålla och förebygga medborgarnas och samfundens välbefinnande och sociala säkerhet.

Tjänster inom socialarbete

Tjänster inom socialarbete är tillgängliga när

  • du behöver råd och information om tjänster och fördelar
  • du har konflikter i ditt familjeliv
  • du behöver råd och hjälp i uppfostringsfrågor
  • det är aktuellt med underhålls- och vårdnadsavtal
  • barn, ungdom eller familj är i behov av hjälp
  • det är problem med ekonomin
  • du behöver hjälp med missbruksproblem
  • du behöver av särskilda skäl hjälp och stöd med att ordna eller behålla din bostad

Öppettider till socialkontorets rådgivning

Rådgivning på socialkontoret i Tornio (Keskikatu 69, Lappia företagshus) betjänar kunder på servicepunkten från måndag till fredag mellan kl. 8–11.30. Övriga tider betjänas kunder genom personlig tidsbokning. Tidsbokning görs via kontaktformulär eller telefon.

Socialjour under kontorstid är mellan 8–16.

Back to the top