Socialjour

Socialjourens uppgift är att ansvara för brådskande och nödvändig hjälp.  Dit räknas akut, plötslig social krissituation utan förvarning som man inte kunnat förbereda sig på.

Socialkontorets journummer

Larmcentral 112
När det gäller nödsituationer som är livshotande eller hotande på annat sätt, kontakta alltid larmcentralen på nummer 112.

Barnskyddet/Socialjouren, tfn. 0400 297 208
Myndighetssamtal och brådskande barnskyddsärenden. Under arbetstid svarar en socialarbetare inom barnskyddet. Utanför ordinarie arbetstid tjänstgör en regional socialjourhavande.

Vid icke-brådskande fall kontakta socialkontorets rådgivning, tfn. 050 597 1160 (vardagar kl. 8.00–11.30) eller socialkontorets servicestyrning, tfn. 040 649 2920 (vardagar kl. 12.00–16.00).

Back to the top