Tjänster för äldre

Syftet med tjänster för äldre är att underlätta vardagslivet, skapa förutsättningar för självständighet och delaktighet samt möjliggöra nödvändig vård och omvårdnad. Tjänsterna ska genomföras så att de stöttar den äldres välbefinnande, hälsa, funktionsförmåga, självständighet och delaktighet samt förebygger andra vårdbehov.

Den äldre själv, en närstående eller någon som arbetar med den äldre kan kontakta servicerådgivningen och be personalen om att utföra en bedömning gällande servicebehov. När förfrågan för bedömning om servicebehov inkommer kontaktas kunden inom två (2) vardagar. Bedömning gällande servicebehov utförs inom sju (7) vardagar.

Back to the top