Familjearbete

Familjearbete omfattar stöd i föräldraskapet, handledning i barnomvårdnad och uppfostran, hantering av vardag och vardagsrutiner, stärkande av familjens funktionsförmåga i nya situationer, stötta förmåga till växelverkan och utvidgande av sociala nätverk och motverkande av isolering.

Familjearbetet är avgiftsfritt, holistiskt, planmässigt och långmässigt stöd till barnfamiljer. Målet är att barnfamiljer ska få stöd i att hantera livet och att få hjälp med att stärka de egna resurserna och möjligheten att klara sig i vardagen.

Familjearbete kan utföras som förebyggande eller s.k. korrigerande arbetsinsatser och utförs vanligtvis i kontakt med socialvård, rådgivning, dagvård eller skola.

Du kan exempelvis kontakta distriktssköterskan hos din egen rådgivning som därefter kontaktar teamledaren- eller sekreteraren för familjearbetet. Du kan också ringa och själv lämna en förfrågan om familjearbete.

Barn- och familjetjänster

 

 

Back to the top