Barnskyddet

Alla barn har rätt till en trygg och stimulerande uppväxtmiljö, jämlik och mångsidig utveckling samt särskilt skydd och omvårdnad. Syftet med barnskyddet är att garantera dessa rättigheter och genom att stödja föräldrar och andra vårdnadshavare i sin roll. I första hand strävar man efter att barnet eller den unge kan växa upp och utvecklas i sitt eget hem.

Barnskyddet har en lagstadgad skyldighet att agera om barnets situation kräver det. Ett barnskyddsärende kan uppkomma efter att kunden själv har tagit kontakt, skickat in en ansökan eller om någon har gjort en barnskyddsanmälan. Vem som helst kan göra en barnskyddsanmälan om man är orolig för barnets situation.

Back to the top