Familjerådgivning

Du kan kontakta familjerådgivningen när du känner att du behöver stöd och hjälp i barnuppfostran, problem som rör uppväxt och utveckling samt olika livskriser.

 • frågor om parförhållandet
 • förändring som en skilsmässa medför
 • När du befinner dig i en ny livssituation, t.ex. som ensamstående eller förälder i en ny eller ombildad familj.
 • När du är oroad över ditt barns utveckling, beteende eller psykiska välbefinnande.
 • När du vill samtala om föräldraskap och barnuppfostran.
 • När familjen har råkat ut för en plötslig traumatisk händelse, exempelvis sjukdom, en närståendes död eller olycksfall.
 • Du är under 18 år och vill diskutera om dina egna problem.

Genom kundens och familjerådgivningens samarbete strävar vi efter att förstå problemsituationen, söka efter nya synvinklar och hitta nya egna alternativa lösningar. Vid behov arbetar vi i mångprofessionella team mellan olika sektorer.

Våra arbetsformer är

 • samtal
 • undersökningar
 • par- och familjeterapi
 • hjälp att utreda problem kring vårdnads- och umgängesfrågor gällande barnet
 • barnpsykiatritjänster
Back to the top