Familjerättsliga tjänster

Syftet med de familjerättsliga tjänsterna är att stötta föräldrar i att komma överens om frågor som gäller barnen innan en skilsmässa, vid skilsmässa och efter skilsmässan. Den familjerättsliga enheten betjänar kunder vardagar under ordinarie arbetstid.

De familjerättsliga frågorna omfattar

  • faderskapsfrågor
  • beslut om barnets vårdnad och umgängesrätt
  • frågor om underhåll för barnet
  • utredning av omständigheter
  • mötesplatsverksamhet
  • medling i familjefrågor
Back to the top