Rådgivningstjänster

Rådgivningen är till för invånare i alla åldrar i området. Rådgivningsarbetet främjar hälsa hos individ, familj och hela området genom rådgivning och stöd och genom att öka alternativ och resurser.

I rådgivningsarbetet ingår uppföljning av nyfödda och barn under skolåldern och familjens hälsa och utveckling. Föräldrarna får hjälp och även interaktionen mellan barn och föräldrar stöttas. På rådgivningsbyrån stöttas föräldrar i uppfostringsfrågor och vardagslivet och eventuella problem i familjelivet.  Föräldrar har också  möjlighet att få hjälp hemma av rådgivningens sakkunniga inom familjearbete.

På barnavårdscentraler anordnas utöver mödra- och barnavårdscentral också vuxenmottagning, sexualrådgivning och preventivmedels- och familjeplaneringsrådgivning.

Back to the top