Skolhälsovården

Skolhälsovården fortsätter den långtidsuppföljning av barnets hälsa som inleddes på barnavårdscentralen. Målet är att främja helhetsutveckling och hälsotillstånd och påverka så att eleven tillägnar sig hälsosamma levnadsvanor.

Skolhälsovårdaren är expert på elevens psykiska och fysiska hälsa. Vederbörande agerar också som en kontaktperson mellan hem och skola. Det är bra att ta kontakt med skolhälsovårdaren inte bara när hälsogranskningen närmar sig utan också gällande frågor om elevens ork och psykiska hälsa.

Föräldrarna är välkomna att följa med till hälsogranskningarna. I hälsogranskningarna följs elevens växande och utveckling och man ger råd och stöd kring detta.  I samband med granskningarna får eleverna de vaccinationer som behövs och vid behov skickar man eleven vidare till läkare, ögonläkare, fysioterapeut eller mottagning för övriga experter.

Back to the top