Studerandehälsovården i Tornio

Studerandehälsovården är avsedd för gymnasieelever, studerande inom yrkesutbildning på andra stadiet och studerande på yrkeshögskolor.

Målet med hälsovård för studerande är att upprätthålla och förbättra elevernas och hela studiesamfundets välbefinnande. Den stöttar de studerandes fysiska, psykiska och sociala hälsa samt de studerandes studieförmåga. Dessutom förbättrar den studiemiljön så att den stöttar inlärningen.

Under studietiden erbjuds man möjlighet att genomgå en hälsogranskning. Den studerande kan också själv boka en tid till hälsogranskningen eller ärenden som gäller studieförmåga, psykisk hälsa, alkohol- eller drogproblem, preventivmedel och övrig sexualhälsa och vaccinationer. Du kan boka tid elektroniskt här.

Preventivmedelsrådgivning

I Tornio är preventivmedel kostnadsfritt för alla kvinnor under 25 år. Telefonnumret till preventivrådgivningen är 040 632 8858. Numret går till en sköterska och med vederbörande kan man diskutera alla frågor som gäller preventivmedel. Telefontiden är vardagar mellan kl. 12–13.

Back to the top