Tornion paikallinen palvelumalli

Tornion malli käynnistyy taas! Toimintaa järjestetään tiistaisin klo 10–12. Se koostuu erilaisista työllistymistä edistävistä luennoista, tietoiskuista, keskusteluista, vertaistiedon jakamisesta, verkkoseminaareista ja webinaareista sekä verkossa oppimisesta.

Ti 18.6. Oman osaamisen tunnistaminen, kaupungintalon 1. krs. Virtu-piste

Toiminta jää tauolle, jatkuu taas elokuussa 2019.

Ti 13.8. Työelämän uudet kuviot osa 3., kaupungintalon 1. krs. Virtu-piste

Ti 20.8. Työnhakuprosessit ja piilotyöpaikat, kaupungintalon 1. krs. Virtu-piste

Ti 27.8. Työhaastattelu, kaupungintalon 1. krs. Virtu-piste

Ti 3.9.   Kuntaliiton TyöllisyysTiistai, kaupungintalon 1. krs. Virtu-piste

Ti 10.9. Työnteon eri muodot, -yrittäjyys, kaupungintalon 1. krs. Virtu-piste

Tavoitteena parantaa työnhakijoiden edellytyksiä työllistyä

Tornion mallin tavoitteena on tukea työnhakijoiden omaehtoista aktivoitumista ja parantaa heidän työllistymisedellytyksiään. Tarkoitus on myös tarjota mahdollisuus työnhakijoiden keskinäiseen ammatilliseen verkostoitumiseen ja vertaistiedon hyödyntämiseen.

Lisäksi kaupunki haluaa tuottaa kaupunkilaisten omista tarpeista nousevia, työllistymisedellytyksiä parantavia palveluja ja toimintaa.

Tornion kaupungin kehittämän uuden, paikallisen palvelu- ja toimintamallin toiminta pyörähti käyntiin helmikuussa 2018. Toimintamalli oli osa Lapin alueellista työllisyyskokeilua, jossa Tornio oli mukana. Työllisyyskokeilu päättyi 31.12.2018. Tornion mallin palvelut ja toiminta oli tarkoitettu kaikille työnhakijoille. Toimintaan osallistuminen oli vapaaehtoista. Osallistujille annettiin tarvittaessa osallistumistodistus, jonka pystyi toimittamaan työttömyysturvan maksajalle.

Sivun alkuun