Lapin alueellinen työllisyyskokeilu käynnissä myös Torniossa

Tornio, Kemi, Kemijärvi, Rovaniemi ja Sodankylä ovat aloittaneet Lapin alueellisen työllisyyskokeilun. Tavoitteena on kehittää pitkäaikaistyöttömille suunnattuja palveluja ja luoda toimintamalli, joka edistää työllistymistä asiakaslähtöisesti. Toimenpiteiden tarkoituksena on edistää pääsyä työmarkkinoille, vähentää pitkäaikaistyöttömyyttä ja siitä aiheutuvia menoja julkiselle taloudelle sekä edistää uusien työpaikkojen ja yritysten syntymistä ja yritysten kasvua.

Kokeilun alkaessa kunnat vastaavat työllisyyspalveluista niiden työnhakijoiden osalta, jotka ovat olleet yhtäjaksoisesti työttömänä vähintään 12 kuukautta ja jotka eivät sinä aikana ole olleet työllistymistä edistävässä palvelussa. Lapin alueella kokeilun kohderyhmään kuuluu noin 2 800 henkilöä.

Kehittämistyön tuloksia voidaan hyödyntää tulevassa maakunnassa osana kasvupalveluja. Kokeilu toteutetaan yhteistyössä kuntien työllisyyspalvelujen ja kehitysyhtiöiden, säätiöiden, oppilaitosten, Lapin TE-toimiston ja Lapin ELY-keskuksen kanssa.

Palveluvastuu siirtyi Lapin TE-toimistolta kunnille 1.8. alkaen. Kunnat ovat ottaneet niille siirtyviin asiakkaisiin yhteyttä syksystä alkaen. Tornion asiointipiste on Sosiaalitoimiston tiloissa (os. Keskikatu 69).

Muutoksella ei ole vaikutuksia asiakkaiden työttömyysetuuteen. Jos työtön työnhakija on sopinut TE-toimiston kanssa työnhakuun liittyvistä tapaamisista, palveluista tai tehtävistä, ne on hoidettava sovitusti määräaikaan mennessä, jotta työttömyysturvaan ei tule katkoksia.

Lapin alueellinen työllisyyskokeilu kestää vuoden 2018 loppuun saakka. Sen taustalla on laki julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista koskevasta kokeilusta (505/2017). Kokeilualueita on Suomessa yhteensä yhdeksän, joista viidessä on kyse samankaltaisesta työvoimapalvelujen tarjoamisvastuun siirtämisestä asiakkaiden kotikunnille.

Sivun alkuun