Fostran och un­der­vis­ning

Framsida » Fostran och undervisning
  • Småbarnspedagogiska tjänster

    Småbarnspedagogiska tjänster

    Målet med småbarnspedagogiken är att stötta barnets uppväxt, utveckling och lärande samt att främja dess välbefinnande.

  • Undervisningstjänster

    Undervisningstjänster

    Tornios mångsidiga inlärnings- och kunskapsmiljöer möjliggör ett livslångt lärande oavsett ålder.