De permanenta och tillfälliga utställningarna

De permanenta utställningarna består av Aines Bildkonststiftelses och Aines konstmuseums samlingar.  De tillfälliga utställningarna fördjupar synen på konstmuseets egna samlingar och regionens konst men via dem fås också utländska utställningar till Torneå.

Utställningar 2023

Kolla på https://www.tornio.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/aineen-taidemuseo/nayttelyt/

 

 

Back to the top