De permanenta och tillfälliga utställningarna

De permanenta utställningarna består av Aines Bildkonststiftelses och Aines konstmuseums samlingar.  De tillfälliga utställningarna fördjupar synen på konstmuseets egna samlingar och regionens konst men via dem fås också utländska utställningar till Torneå.

Utställningar 2019

17.2.2019–6.1.2020 JAETTU ILO
Veli Aine 100 år, utställningen från Aine konstmuseum samlingen

7.6.–29.9.2019 VIISITOISTA VIIKKOA VIGGOA / FEMTON VECKOR AV VIGGO
Viggo Wallensköld

4.10.–17.11.2019 SANNA HAIMILA & HANNA SCHRODERUS

29.11.2019–26.1.2020 AUKEA
Eveliina Hämäläinen & Petri Saarikko

 

Back to the top