Skoltransporter

Vid beviljandet av skolreseförmånen beaktas en i befolkningsregistret antecknad adress.

Skoltransporter vid förskole-, grundläggande- och stödundervisning

Vid beviljandet av skolreseförmånen beaktas en i befolkningsregistret antecknad adress. Eleven kan således endast ha en hemadress varifrån skoltransporten till skolan arrangeras.

Skoltransporter arrangeras utan separat ansökan:

  • Elever i årskurs 1–3, om skolvägens kortaste väg från det egna området till skolan är över tre kilometer.
  • Elever i årskurs 4–9, om skolvägens kortaste väg från det egna området till skolan är över fem kilometer.
  • Vintertransport för elever i årskurs 4–6, vars skolresa är över 3–5 km från den 1 november till början av sportlovsveckan.
  • För specialklasser- och grupper arrangeras transport från fall till fall.