HaparandaTornio– gränssamarbete sedan 1987

HaparandaTornio är en organisation för gränsöverskridande samarbete mellan städerna. Den grundades 1987 och dess främsta uppdrag är att utveckla, fördjupa och öka samarbetet mellan städerna och deras invånare. För att förverkliga detta arbetar HaparandaTornio med olika projekt samt med både nationella och internationella partners.

Samarbetet har uppnått många stora milstolpar under sin 30-årsperiod, varav fyra av dessa nämns nedan:

Resecentrum är beläget på svensk mark men används gemensamt. Det är också bas för tvillingstädernas gemensamma turistinformationsbyrå.

Tornedalens museum öppnades redan 1914, men genomgick en omfattande renovering mellan åren 2011 och 2014. Sedan 2014 är Tornedalens museum gemensamt för Torneå och Haparanda. Muséet visar historien om Tornedalens region på båda sidor av Torneälven.

Victoriatorget är en gemensam plats som namngavs efter Sveriges kronprinsessa. Torget invigdes 2011 av kronprinsessan själv.

Språkskolan är Torneås och Haparandas gemensamma grundskola som startades 1989 och ligger på svenska sidan i Haparanda. Hälften av skolans elever kommer från Finland och den andra hälften från Sverige, men Språkskolan följer det svenska skolsystemet. Den främsta målen är att eleverna får kunskap om sin hemregion, den gemensamma kulturen och Tornedalens historia för att därigenom lyfta fram, bevara och vidarebefordra Torne-dalens arv. Undervisningen sker huvudsakligen på elevens modersmål. Personalen är tvåspråkig.

Back to the top