Tor­ni­o­Ha­pa­ran­da-gräns­sam­ar­be­te

Ha­pa­ran­da­Tor­nio är en or­ga­ni­sa­tion för grän­sö­ver­skri­dan­de samarbete mellan Torneå och Haparanda.

Framsida » Stad och förvaltning » Information om Torneå » TornioHaparanda-gränssamarbete

Ha­pa­ran­da­Tor­nio– gräns­sam­ar­be­te sedan 1987

HaparandaTornio är en organisation för gränsöverskridande samarbete mellan städerna. Den grundades 1987 och dess främsta uppdrag är att utveckla, fördjupa och öka samarbetet mellan städerna och deras invånare. För att förverkliga detta arbetar HaparandaTornio med olika projekt samt med både nationella och internationella partners.

Samarbetet har uppnått många stora milstolpar under sin 30-årsperiod, varav tre av dessa nämns nedan:

Resecentrum är beläget på svensk mark men används gemensamt.

Tornedalens museum öppnades redan 1914, men genomgick en omfattande renovering mellan åren 2011 och 2014. Sedan 2014 är Tornedalens museum gemensamt för Torneå och Haparanda. Muséet visar historien om Tornedalens region på båda sidor av Torneälven.

Victoriatorget är en gemensam plats som namngavs efter Sveriges kronprinsessa. Torget invigdes 2011 av kronprinsessan själv.