Stads­di­rek­tör och stadens led­nings­grupp

Sedan 2021 är Jukka Kujala stads­di­rek­tör i Tornio stad.

Framsida » Stad och förvaltning » Organisation » Stadsdirektör och stadens ledningsgrupp

Stads­di­rek­tör

Stadsdirektören har till uppgift att leda stadens förvaltning, ekonomi och annan verksamhet. Arbetets årliga tyngdpunkter och mål leds från stadsstrategin och riktlinjerna för budgeten samt kommunsektorns aktuella  utsikter. Stadsdirektören fungerar som föredragande i stadsstyrelsen och ansvarar för att ärenden hanteras och överlämnas till stadsstyrelsen.

Stadens led­nings­grupp

Ledningsgruppens uppgift är att ansvara för stadens strategiska ledning, budget, samt ledning för personal och utvecklingsverksamhet, frambringa gemensamma riktlinjer för hela staden samt information och kommunikation.  I ledningsgruppen ingår utöver stadsdirektören också branschdirektörer.