Den permanenta utställningen i Tornedalens museum heter Möter på gränsen och presenterar Tornedalens kultur och historia på båda sidor om gränsen mellan Sverige och Finland.

I salen Vår gemensamma älvdal berättas om tornedalingarnas gemensamma rötter. Närheten av gränsen och dess inflytande är framme i utställningen på många olika sätt. Utställningen tar även upp fenomen som syns i dagens vardag: matkultur, rockmusik, lokal identitet och områdets identitet och språk och dialekter.

Den andra utställningsdelen Våra städer på gränsen berättar om Haparanda och Torneå städernas historia. Därtill berättas om industrin på området samt mera moderna fenomen såsom smuggling och turism.

Från och med den 11 februari 2022 är det möjligt att besöka åtta punkter av Unescos världsarv Struves meridianbåge virtuellt i Tornedalens museets huvudutställning. Struves meridianbåge i Tornedalen -virtuell värld finns i museets lobby och kan nås gratis under museets öppettider.

VR-världen har samproducerats av Tornedalens museum, Lapplands Yrkeshögskola och The Northern Parts of the World Heritage Struve Geodetic Arc-projektet. Genomförandet har möjliggjorts av Tutkimusmatkailijoiden Tornionlaakso-projektet finansierat av Museiverket och det Interreg Nord-finansierade projektet The Northern Parts of the World Heritage Struve Geodetic Arc. Världsarvet förvaltas i Finland av Lantmäteriverket. Kom och uppleva ett världsarv på ett nytt och interaktivt sätt!

Tornedalens museum har även 4-5 tillfälliga utställningar årligen. En del av dem är producerats av museet. Utställningarna är förknippade med områdets historia och aktuella teman. I samband med de tillfälliga utställningarna erbjuds tilllägsprogram, såsom workshops och föreläsningar.

Kolla också in våra digitala utställningar online!

Tillfälliga utställningar 2021

Ditt världsarv – I fotspåren av jordklotets mätare
15/9/2022-8/1/2023

Ditt världsarv berättar om de norra delarna av Struves meridianbåge i Finland, Sverige och Norge, och dess roll som världens måttband. Torneå-Haparanda – Hammerfest-området har 11 av de 34 punkter som valts ut till världsarvslistan. Utställningen genomförs i samarbete med ett antal partners och Interreg Nord (ERUF) medfinansierade Nordliga delarna av världsarvet Struves meridianbåge projekt.

Back to the top