Den permanenta utställningen i Tornedalens museum heter Möter på gränsen och presenterar Tornedalens kultur och historia på båda sidor om gränsen mellan Sverige och Finland.

I salen Vår gemensamma älvdal berättas om tornedalingarnas gemensamma rötter. Närheten av gränsen och dess inflytande är framme i utställningen på många olika sätt. Utställningen tar även upp fenomen som syns i dagens vardag: matkultur, rockmusik, lokal identitet och områdets identitet och språk och dialekter.

Den andra utställningsdelen Våra städer på gränsen berättar om Haparanda och Torneå städernas historia. Därtill berättas om industrin på området samt mera moderna fenomen såsom smuggling och turism.

Tornedalens museum har även 4-5 tillfälliga utställningar årligen. En del av dem är producerats av museet. Utställningarna är förknippade med områdets historia och aktuella teman. I samband med de tillfälliga utställningarna erbjuds tilllägsprogram, såsom workshops och föreläsningar.

Utställningskalender 2019

 

CYKELNS HISTORIA – POLKUPYÖRÄN HISTORIAA
8.6. – 11.8.2019

I samarbete med Roland Jakobsson. Producerad av Norrbottens museum.

ANNA, BEGRAVD I KYRKAN – ANNA, KIRKKOON HAUDATTU
12.9. – 1.12.2019

I samarbete med universitetet i Uleåborg under projektet Kyrka, utrymme, minne.

 

Back to the top