Näringsliv och arbete

Ha­pa­ran­da­Tor­nio ligger vid svensk­fins­ka gränsen och är en betydande handels- och in­du­stri­cent­rum.

Framsida » Näringsliv och arbete
  • Business Tornio företagstjänster

    Business Tornio företagstjänster

    Business Tornio är ett näringslivsutvecklingsbolag som ägs av Torneå stad tillsammans med små och medelstora företag i regionen.

  • Upphandling

    Upphandling

    Upphandlings- och logistiktjänster ansvarar för inköp av varor och tjänster samt för utkontraktering av byggentreprenader och hjälper stadens andra enheter med planering och implementering av inköp och logistiska tjänster.