Samlingarna i Tornedalens museum

Museet samlar och bevarar materiell kultur och historia från sitt verksamhetsområde, gör forskning, undervisar och ger råd angående kulturarv och museiverksamheten.

Museisamlingarna innehåller föremål, foton, trycksaker, ljudinspelningar samt ett hembygdsarkiv. Samlingarna växer varje år huvudsakligen via donationer. Tornedalens museum är med på, som äe TAKO en sammanslutning för professionella museer som koordinerar samarbete i form av dokumentations- och samlingsarbete vid museer. Tornedalens samlings- och dokumentationsuppdrag är individ, samfund och det offentliga livet – kontakterna och interaktion övers statsgränserna.

Museet bestämmer enligt sina samlingspriciper över vilka donationer som tas emot. Av varje donation görs ett skriftligt och undertecknat avtal.

Man kan komma och forska i arkiven, samlingarna och museibiblioteket kostnadsfritt. Man ska dock boka tid i förväg. Material lånas inte utanför museet.

Det är möjligt att beställa digitala reprobilder av fotografisamlingens bilder. Av dem betalar man enligt Museiverkets prislista.

Back to the top