Information om Torneå

Torneå är en attraktiv gränsstad med lyckliga invånare, förnybara tjänster och fram­gångs­ri­ka företag.

Framsida » Stad och förvaltning » Information om Torneå

Torneå – världens bästa gränsstad

Torneå är en attraktiv gränsstad med lyckliga invånare, förnybara tjänster och framgångsrika företag. Torneå ligger vid den mäktiga, fritt strömmande Torneälven som mynnar ut i norra Bottenviken. Vi är en del av Lappland och Tornedalen, Bottenviken och Nordkalotten, Barents och Europa.

Tillsammans med svenska Haparanda bildar vi en unik, internationell tvillingstad med 32 000 invånare vid gränsen till två länder. Här möts de finska och svenska språken och kulturerna, gränshandeln, älven, havet samt en livlig ström av trafik och turister. Och bor du i centrum eller på landsbygden, vid havet eller vid den outbyggda laxälvens strand så ligger de två ländernas service och tjänster alltid nära till hands.

Torneå tillsammans med tvillingstaden Haparanda är en livlig mötesplats sedan 1500-talet. Även idag är vi den snabbast växande regionen i norra Finland och Sverige. Här finns ett starkt näringsliv med både handel och basindustri.

Mitt på gränsen pågår ett unikt projekt – tillsammans med Haparanda bygger vi ett gemensamt stadscentrum med handel, bostäder, arbetsplatser, kultur och fritid från två länder. Projektet är en utmärkt modell för europeiskt samarbete över gränserna. Här är vi framåttänkande och nyskapande.

Torneå stad grundades redan år 1621.

Hjärtligt välkommen!