Delta och påverka i Tornio

Kommuninvånarna har ofta möjlighet att påverka vad som händer i deras hemkommun samt lägga fram sina åsikter och förslag till stadens tjänstemän och beslutsfattare. Kommuninvånarna kan påverka via officiella vägar eller delta exempelvis i medborgarverksamhet. Kommuninvånarna kan exempelvis rösta i allmänna val, följa beslutsfattandet, ta ställning och delta i det offentliga samtalet, ta fram kommunförslag och lägga fram sina frågor gällande stadens tjänster och deras utveckling.

Ge respons

Om du vill ge respons, anmäla eller ge förslag på åtgärder om stadens tjänster, kan du använda vår responsblankett. Vi försöker behandla all respons så snabbt som möjligt.

Responsblankett

Du kan lämna ditt meddelande utan avsändare men om du vill ha ett personligt svar, kryssa i rutan: ”Jag vill att ni kontaktar mig”. Man kan inte behandla frågor som gäller stadens fakturor eller avboka exempelvis läkartider via denna blankett. Skicka inte känsliga uppgifter eller uppgifter som måste skyddas såsom personnummer. I fältet ”Respons på” kan du berätta så noggrant som möjligt vad du vill framföra. På så sätt kan vi vidarebefordra din respons till rätt sektor.
Back to the top