Parkering

I stadens stadskärna finns både tids­be­grän­sa­de och obegränsade par­ke­rings­plat­ser.

Parkering i Tornio stads centrum

I Tornios stadskärna finns både tidsbegränsade och obegränsade parkeringsplatser.  De tidsbegränsade parkeringsplatserna finns längs med gatorna och på parkeringsområden.  Parkeringsplatsernas tidsbegränsningar är:  30 minuter, en (1) timme och två (2) timmar.

En avgiftsbelagd parkeringsplats är den uppvärmda parkeringshallen vid köpcentret vid gränsen där de två första timmarna är kostnadsfria.  I parkeringshallen finns en parkeringsautomat.

Parkering med p-skiva

Tornio stads parkeringstidsbegränsningar gäller måndag till fredag kl. 8–18 och lördagar 8–14.

När du parkerar på en plats som kräver p-skiva, placera skivan så att den visar kommande halv- eller heltimme efter din ankomsttid. Du får inte ändra den starttid som du ställt in under parkeringstillfället.  P-skivan måste placeras synligt på insidan av vindrutan.

P-skiva behöver inte placeras på moped eller motorcykel. Tidsbegränsningen måste dock följas.