Stads­full­mäk­ti­ge

Stads­full­mäk­ti­ge är stadens högst beslutande organ.

Tornio stads­full­mäk­ti­ge

Stadsfullmäktige är stadens högst beslutande organ. Den beslutar om budgetförslag, budgetplan och ansvarar för stadens verksamhet och ekonomi. Dessutom beslutar stadsfullmäktige bland annat om stadsstrategi och förvaltningsstadga, inkomst- och fastighetsskattesatser, ägarstyrningsprinciper, grunderna för ekonomi, finansiering, kapitalförvaltning och placeringsverksamhet samt de allmänna grunderna för de avgifter som ska tas ut för tjänster och andra prestationer. Förvaltningen utser också ledamöter och suppleanter.

Tornio stadsfullmäktige har sammanlagt 43 ledamöter. Antalet ledamöter utses enligt antalet invånare i Tornio. Ledamöter och suppleanter utses genom kommunalval vart fjärde år.