Arbeta i Tornio stad?

Vi är ständigt på jakt efter nya förmågor till vårt gäng. Vi informerar om lediga arbetsplatser och sommarjobb via vår egen webbplats och även i Kuntarekry, i områdets dagstidningar och på arbetskraftsförvaltningens webbplats.

I Tornio stad arbetar cirka 1400 personer inom olika branscher, cirka 1 000 är fast anställda och 400 tillfälligt anställda. Staden erbjuder aktörer med utvecklingspotential en intressant och internationell arbetsmiljö med trivsamma boendemiljöer med nära till ett bra serviceutbud.

Back to the top