Personalens e-postadresser: förnamn.efternamn@tornio.fi

Minna Heljala, FM

Museichef
tel. +358 50 597 1557
Förvaltning, museets utvecklingsarbete, marknadsföring, undervisning, visningar

Titta Kallio-Seppä, FD

Amanuens, tf. arkeolog
Tel. +358 50 597 1558
Arkeologiska kulturmiljön
Föremålssamlingen, donationer, planering och förverkligande av utställningar, visningar

Anna-Kaisa Ek, FM

Museipedagog
Tel. +358 40 631 8339
Undervisningsverksamhet, visningar, evenemang, samarbete med skolorna, informationsverksamhet och marknadsföring, planering och förverkligande av utställningar, samarbete med Haparanda

Riikka Pyykkö, FM

Arkivarie
Tel. +358 40 647 3466
Hembygdsarkivet, fotosamlingen, museibiblioteket

Teija Ylimartimo, FM

Regionalmuseiforskare, tf. byggnadsforskare
Tel. +35840 630 8816
Frågor angående kulturmiljöförvaltning, frågor angående lokalmuseer på museets verksamhetsområde, planering och förverkligande av utställningar, undervisning och visningar

Outi Johannsson

Kontorssekreterare
Tel. +358 50 597 1564
Kontorsarbete, kundbetjäning, reception

Leena Ylitalo

Guide-vaktmästare
Tel. +358 50 597 1559
Reception, bokningar, museibutiken

Pekka Somero

Guide-vaktmästare
Tel. +358 50 597 1559
Reception, bokningar, museibutiken

Mikko Saarenpää

Museimästare
Tel +358 50 597 1203
Snickeriarbeten, byggandet av utställningar, transport

 

 

 

Back to the top