Personal

Museets personal

Personalens e-postadresser: förnamn.efternamn@tornio.fi

Titta Kallio-Seppä, FD, EM

Museichef
tel. +358 50 597 1557
Förvaltning, museets utvecklingsarbete, marknadsföring

Joni-Pekka Karjalainen, FM

Museipedagog
Tel. +358 40 631 8339
Samarbete med Haparanda och skolorna, informationsverksamhet och marknadsföring, evenemang, undervisning

Julia Autio, FM

Kulturarvskoordinator
Tel. +358 40 778 4418
UNESCO:s immateriella kulturarv och världsarv, kulturarvsfostran

Annemari Tranberg, FD

Arkeolog, på forskningsledighet

Laura Oheoja, FM

Arkeolog, tf.
Tel. +358 40 482 0773
Arkeologiska kulturmiljön, kulturarvsfostran

Teija Ylimartimo, FM

Byggnadsforskare
Tel. +358 40 828 7022
Frågor angående kulturmiljöförvaltning

Johanna Peuraniemi

Expert inom byggnadsvård
puh. +358 40 687 6559
Rådgivning och handledning till skötsel av den byggda kulturmiljön

Terhi Tanska, FM

Regionalforskare
Tel. +358 40 630 8816
Regional museiarbete, nätverkande, frågor angående lokalmuseer på museets verksamhetsområde

Saija Pietiläinen, FM

Amanuens
Tel. +358 50 597 1558
Föremålssamlingen, donationer, planering och förverkligande av utställningar, visningar

Riikka Pyykkö, FM

Amanuens
Tel. +358 40 647 3466
Hembygdsarkivet, fotosamlingen, museibiblioteket

Outi Johansson

Kontorssekreterare
Tel. +358 50 597 1564 (e-post: outi.k.johansson(at)www.tornio.fi)
Kontorsarbete, kundbetjäning

Virpi Toratti

Museiassistent
Tel. +358 50 597 1559
Reception, bokningar, museibutiken

Alexis Leiviskä

Museiassistent
Tel. +358 50 597 1559
Reception, bokningar, museibutiken

Elina Kan­nelsu­van­to

Museiassistent
Tel. +358 50 597 1559
Reception, bokningar, museibutiken

Pasi Makslahti

Museimästare
Tel +358 40 688 2944
Snickeriarbeten, byggandet av utställningar, transport