Elevernas morgon- och ef­ter­mid­dags­verk­sam­het

Morgon- och ef­ter­mid­dags­verk­sam­he­ten är av­gifts­be­lagd. Sys­kon­ra­batt innebär att från och med andra barnet endast behöver betala halva avgiften.

Framsida » Fostran och undervisning » Undervisningstjänster » Grundläggande utbildning » Elevernas morgon- och eftermiddagsverksamhet

Elevernas morgon- och ef­ter­mid­dags­verk­sam­het

Tornio stad anordnar morgon- och eftermiddagsverksamhet för elever i årskurs 1–2 samt specialundervisning för elever i årskurserna 3–9 som före eller efter skoldagen skulle behöva vara ensamma hemma när föräldrarna arbetar eller studerar.

I verksamheten ingår spel, lekar, praktiska uppgifter och skapande verksamhet. Morgon- och eftermiddagsverksamheten är avgiftsbelagd. I avgiften ingår omsorg, mellanmål, material, försäkring och eventuella transporter till utflykter och evenemang. Syskonrabatt innebär att från och med andra barnet endast behöver betala halva avgiften.