Elevernas morgon- och eftermiddagsverksamhet

Tornio stad anordnar morgon- och eftermiddagsverksamhet för elever i årskurs 1–2 samt specialundervisning för elever i årskurserna 3–9 som före eller efter skoldagen skulle behöva vara ensamma hemma när föräldrarna arbetar eller studerar.

I verksamheten ingår spel, lekar, praktiska uppgifter och skapande verksamhet. Morgon- och eftermiddagsverksamheten är avgiftsbelagd. I avgiften ingår omsorg, mellanmål, material, försäkring och eventuella transporter till utflykter och evenemang. Syskonrabatt innebär att från och med andra barnet endast behöver betala halva avgiften.

Back to the top