Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta Torniossa

Perusopetuslain mukainen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityisopetukseen otetuille tai siirretyille oppilaille. Kunta voi järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa tai se voi hankkia palvelut esimerkiksi järjestöiltä tai yhteisöiltä. Kunnilla ei kuitenkaan ole velvollisuutta tarjota toimintaa.

Tornion kaupunki järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa 1.–2. luokkien oppilaille sekä erityisopetuksen 3.–9. vuosiluokkien oppilaille, jotka ennen koulupäivää tai koulutyön päätyttyä joutuisivat olemaan yksin kotona vanhempien ollessa työssä tai opiskelemassa.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteet ja sisältö:

 • lapsen kasvun ja oppimisen tukeminen
 • koulun ja kodin kasvatustyön tukeminen
 • turvallisen yhteisön tarjoaminen lapsille
 • mahdollisuuden tarjoaminen sosiaalisten taitojen kehittämiseen ja myönteiseen vuorovaikutukseen aikuisten ja toisten lasten kanssa
 • kehittävän ja virkistävän tekemisen tarjoaminen ja myönteisten harrastusten edistäminen
 • osallisuuden tukeminen
 • levon ja rauhallisen ilmapiirin tarjoaminen
 • mahdollisuuden tarjoaminen kotitehtävien tekemiseen.

Toimintaan kuuluvat pelit, leikit, käden taidot ja luova toiminta.

Toiminta-alueet, -ajat ja -maksut

Aamupäivätoiminta koulupäivisin klo 7.00–9.00, maksu 30 €/kk.

 • Pudas (Hannulan koulu)
 • Kokkokangas
 • Kiviranta (klo 6.30–9.00)
 • Kaakamo
 • Kyläjoki (klo 6.30-9.20)

Iltapäivätoiminta koulupäivisin klo 12.00–17:00, maksu 1–10 käyntikerrasta 45 €/kk, yli 10 käyntikerrasta 75 €/kk.

 • Arpela (klo 12.45–17.00)
 • Kaakamo
 • Karunki (klo 13.00–17.00)
 • Kiviranta
 • Kokkokangas
 • Kyläjoki (klo 12.30–17.00)
 • Pirkkiö
 • Pudas (Hannulan koulu)
 • Suensaari (Seminaarin koulu, klo 12.00–16.00).

Sisaralennus on puolet maksusta toisesta lapsesta alkaen. Maksu sisältää hoidon, välipalan, materiaalin, vakuutuksen ja toiminnan puitteissa järjestettävät kuljetukset retkille ja tapahtumiin.

Sivun alkuun