Rakennusvalvonnassa käsiteltävät luvat

Rakentamisen ja muiden toimenpiteiden luvittamiseen käytetään rakennuslupaa, toimenpidelupaa, toimenpideilmoitusta, rakennuksen purkamislupaa ja maisematyölupaa. Näiden lisäksi on erilaisia poikkeamistilanteita, joihin tarvitaan joko poikkeamislupa tai suunnittelutarveratkaisu.

Rakennusvalvonnan lupia haetaan kirjallisesti rakennusvalvonnasta. Ennen luvan hakemista rakennuttajan ja/tai pääsuunnittelijan tulee olla yhteydessä rakennusvalvontaan ja varmistaa suunnitelmien asianmukaisuus ja lupamenettelyn jouheva eteneminen. Puutteellinen lupahakemus viivästyttää luvan myöntämistä.

Kaikki luvat ovat maksullisia.

Sivun alkuun