Rakennusvalvonnassa käsiteltävät luvat

Rakentamisen ja muiden toimenpiteiden luvittamiseen käytetään rakennuslupaa, toimenpidelupaa, toimenpideilmoitusta, rakennuksen purkamislupaa ja maisematyölupaa. Näiden lisäksi on erilaisia poikkeamistilanteita, joihin tarvitaan joko poikkeamislupa tai suunnittelutarveratkaisu.

Rakennusvalvonnan lupia haetaan rakennusvalvonnasta. Ennen luvan hakemista rakennuttajan ja/tai pääsuunnittelijan on hyvä olla yhteydessä rakennusvalvontaan ja varmistaa suunnitelmien asianmukaisuus ja lupamenettelyn jouheva eteneminen. Puutteellinen lupahakemus viivästyttää luvan myöntämistä.

Lupia voi hakea sähköisesti alla olevasta linkistä.

 

Rakennusvalvonnan sähköinen asiointipalvelu

 

Samalla hakemuksella voi hakea lupaa usealle toimenpiteelle, esimerkiksi omakotitalo + autotalli + maalämpö + jätevesijärjestelmä. Tällöin on tärkeää kirjoittaa selostuskohtaan kaikki ne toimenpiteet, joita hakemuksella haetaan.

Mikäli haet samalla hakemuksella lupaa useammalle rakennukselle, täytäthän jokaisesta rakennuksesta tiedot erikseen.

Jos rakennetaan kaksi samanlaista tai samankaltaista rakennusta, voit kopioida täyttämäsi ensimmäisen rakennuksen tiedot suoraan kopioi-painikkeesta.

 

Hakemukseen ilmoitetaan hakija ja maksaja. Hakijana tulee olla aina kiinteistön hallitsija (omistaja, vuokraaja). Hakija voi kuitenkin valtakirjalla oikeuttaa sähköisen luvan jättäjäksi toisen henkilön, usein suunnittelijan. Valtakirja tulee liittää hakemuksen liitteeksi.

Sähköisen luvan asioijan tulee lisätä käyttöoikeuden saajaksi kaikki luvan hakijat tai hakijan edustaja sekä vähintään hankkeen pääsuunnittelija.

Tämän voi tehdä ePermitissa oikealla sijaitsevasta palkista kohdasta käyttöoikeudet. Näiden henkilöiden on luotava käyttäjätunnus palveluun ennen kuin hänelle voidaan antaa käyttöoikeus.

 

 

Sivun alkuun