Maisematyölupa

Maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen tai muihin näihin verrattaviin toimenpiteisiin tulee hakea lupa, jos toimenpide suoritetaan:

  • asemakaava-alueella
  • ranta-asemakaava-alueella, jos ranta-asemakaavassa niin määrätään
  • yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään (lukuun ottamatta puiden kaatamista yleiskaavan maa- ja metsätalousvaltaisilla alueilla)
  • rakennuskieltoalueilla.

Maisematyölupahakemukset toimitetaan kyseisen kunnan rakennusvalvontatoimistoon.

Puunkaato

Puunkaadon osalta hakemukset toimitetaan ja lisätietoja antaa:

Tornio

Juha Virta, kunnossapitomestari
p. 040 847 5722
Verkkotehtaankatu 8
95420 Tornio

Keminmaa

Merja Kemppainen, kunnossapitomestari
p. 040 579 1140
Rantatie 21
94400 Keminmaa

Sivun alkuun