Mai­se­ma­työ­lu­pa ja puunkaato

Maisemaa muuttavaan toi­men­pi­tee­seen ja puunkaatoon on haettava lupa.

Etusivu » ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ » Rakennusvalvonta » Rakentamisen luvat » Maisematyölupa ja puunkaato

Mai­se­ma­työ­lu­pa

Maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen tai muihin näihin verrattaviin toimenpiteisiin tulee hakea lupa, jos toimenpide suoritetaan:

  • asemakaava-alueella
  • ranta-asemakaava-alueella, jos ranta-ase­ma­kaa­vas­sa niin määrätään
  • yleiskaava-alueella, jos yleis­kaa­vas­sa niin määrätään (lukuun ottamatta puiden kaatamista yleiskaavan maa- ja met­sä­ta­lous­val­tai­sil­la alueilla)
  • ra­ken­nus­kiel­toa­lueil­la.

Maisematyölupahakemukset toimitetaan kyseisen kunnan rakennusvalvontatoimistoon.

Puunkaato

Puunkaadon osalta hakemukset toimitetaan ja lisätietoja antaa:

Tornio

Juha Virta, kunnossapitomestari
p. 040 847 5722
Verkkotehtaankatu 8
95420 Tornio

Keminmaa

Merja Kemppainen, kunnossapitomestari
p. 040 579 1140
Rantatie 21
94400 Keminmaa