Per­he­päi­vä­hoi­to

Per­he­päi­vä­hoi­to on ko­din­omais­ta var­hais­kas­va­tus­ta per­he­päi­vä­hoi­ta­jan kotona.

Per­he­päi­vä­hoi­to

Perhepäivähoito on kodinomaista varhaiskasvatusta perhepäivähoitajan kotona. Perhepäivähoitoryhmään voi kuulua enintään neljä kokopäiväistä lasta hoitajan omat alle kouluikäiset lapset mukaan luettuna.

Kunnallisia perhepäivähoitopaikkoja on eri puolilla kaupunkia. Perhepäivähoidossa olevalle lapselle järjestetään tarvittaessa varahoitopaikka toisen perhepäivähoitajan luona tai päiväkodissa.