Kouluille

Oheislukemistot

Kouluyhteistyömme tarkoituksena on, että oppilaat oppisivat käyttämään kirjaston palveluita tiedonhakuun liittyvissä tarpeissaan ja saavuttaisivat monipuoliset tiedonhallintataidot. Lisäksi tavoitteena on innostaa lapset ja nuoret lukemisen pariin sekä antaa heille myönteisiä kirjastokokemuksia.

Kirjastossa voi vierailla ilman ajanvarausta kirjaston aukioloaikoina. Kirjastoesittelyjä, kirjastonkäytön ja tiedonhallinnan opetusta, kirjavinkkausta sekä mediakasvatusta voi varata lasten- ja nuortenosaston henkilökunnalta.

Lapin kirjasto -kimpan yhteiset oheislukemisto-palvelut tarjoaa valmiit kirjapaketit koululuokkien käyttöön. Oheislukemisto sisältää noin 200 valmista kirjapakettia eri luokka-asteille. Tiedot kirjasarjoista ja varaustilanteesta löytyvät sähköisestä varausjärjestelmä Oskusta.

Lukudiplomit

Tornion kirjaston lukudiplomien perustana on Opetushallituksen laatimat Kunnari-lukudiplomit. Listoja on eri luokka-asteille eli 1-2 lk, 3-4 lk, 5-6 lk ja 7-9 lk. Listojen laadinnassa on huomioitu eritasoiset lukijat. Mukana on paljon selkokirjoja, jotka on merkitty erikseen.

Lukudiplomin suorittamisen ideana on lisätä lukuintoa ja tutustuttaa kirjafani mahdollisimman erilaisiin kirjoihin. Lukudiplomilistoissa on valittavina mm. jännitystä, fantasiaa taikka huumoria. Kaikki diplomin suorittaneet saavat suorituksestaan kunniakirjan, Diplomin.

Lukudiplomilistoilta saa myös hyviä lukuvinkkejä.

Kirjasto päivittää lukudiplomeita ja opettaja valvoo suoritusta. Kirjaston henkilökunta auttaa kirjojen valinnassa ja opettajat voivat pyytää kirjavinkkausta ja diplomien jaon kirjastolta.

Lukudiplomilistoihin liittyvät tehtävät löytyvät osoitteesta kunnarilukudiplomi.fi.

 

 

Sivun alkuun