Kouluille

Kouluyhteistyömme tarkoituksena on, että oppilaat oppisivat käyttämään kirjaston palveluita tiedonhakuun liittyvissä tarpeissaan ja saavuttaisivat monipuoliset tiedonhallintataidot. Lisäksi tavoitteena on innostaa lapset ja nuoret lukemisen pariin sekä antaa heille myönteisiä kirjastokokemuksia.

Kirjastossa voi vierailla ilman ajanvarausta kirjaston aukioloaikoina. Kirjastoesittelyjä, kirjastonkäytön ja tiedonhallinnan opetusta, kirjavinkkausta sekä mediakasvatusta voi varata lasten- ja nuortenosaston henkilökunnalta.

Lapin kirjasto -kimpan yhteiset oheislukemisto-palvelut tarjoaa valmiit kirjapaketit koululuokkien käyttöön. Oheislukemisto sisältää noin 200 valmista kirjapakettia eri luokka-asteille. Tiedot kirjasarjoista ja varaustilanteesta löytyvät sähköisestä varausjärjestelmä Oskusta.

 

Sivun alkuun