Kouluille

Kouluyhteistyömme tarkoituksena on, että oppilaat oppisivat käyttämään kirjaston palveluita tiedonhakuun liittyvissä tarpeissaan ja saavuttaisivat monipuoliset tiedonhallintataidot. Lisäksi tavoitteena on innostaa lapset ja nuoret lukemisen pariin sekä antaa heille myönteisiä kirjastokokemuksia.

Kirjastossa voi vierailla ilman ajanvarausta kirjaston aukioloaikoina. Kirjastoesittelyjä, kirjastonkäytön- ja tiedonhallinnan opetusta, kirjavinkkausta sekä mediakasvatusta voi varata lasten- ja nuortenosastolta.

Lukudiplomit

Tornion kirjaston lukudiplomit on laadittu Opetushallituksen Kunnari-lukudiplomia mukaillen. Listoja on eri luokka-asteille: 1.-2 . lk., 3.-4. lk., 5.-6. lk. ja 7.-9. lk. Listojen laadinnassa on huomioitu eritasoiset lukijat.

Lukudiplomin ideana on ylläpitää ja lisätä lasten ja nuorten lukutaitoa ja lukuintoa sekä tutustuttaa lukija monenlaisiin kirjoihin. Lukudiplomilistoissa on tarjolla kirjatarjottimia kuten ”johtolanka”, ”vintin kätköistä”, ”kaukoputki” ja ”naurupulveri”. Lukudiplomilistoilta saa myös hyviä lukuvinkkejä.

Kirjaston henkilökunta päivittää lukudiplomeja ja auttaa tarvittaessa kirjojen valinnassa. Opettaja valvoo lukudiplomin suorittamista. Kaikki diplomin suorittaneet saavat suorituksestaan kunniakirjan.

Lukudiplomilistoihin liittyvät tehtävät löytyvät Kunnari-lukudiplomin verkkosivuilta.

Oheislukemistot

Lapin kirjastokimpan yhteiset oheislukemistopalvelut tarjoaa valmiit kirjapaketit koululuokkien käyttöön. Oheislukemisto sisältää noin 200 valmista kirjapakettia eri luokka-asteille. Tiedot kirjasarjoista ja varaustilanteesta löytyvät sähköisestä varausjärjestelmä Oskusta.

 

 

Sivun alkuun