Kouluille

Kir­jas­toe­sit­te­lyt, kir­jas­ton­käy­tön ja tie­don­hal­lin­nan opetus. Oheis­lu­ke­mis­tot.

Kouluille

Kouluyhteistyömme tarkoituksena on, että oppilaat oppisivat käyttämään kirjaston palveluita tiedonhakuun liittyvissä tarpeissaan ja saavuttaisivat monipuoliset tiedonhallintataidot. Lisäksi tavoitteena on innostaa lapset ja nuoret lukemisen pariin sekä antaa heille myönteisiä kirjastokokemuksia.

Kirjastossa voi vierailla ilman ajanvarausta kirjaston aukioloaikoina. Kirjastoesittelyjä, kirjastonkäytön- ja tiedonhallinnan opetusta, kirjavinkkausta sekä mediakasvatusta voi varata lasten- ja nuortenosastolta.

Oheis­lu­ke­mis­tot

Lapin kirjastokimpan yhteiset oheislukemistopalvelut tarjoaa valmiit kirjapaketit koululuokkien käyttöön. Oheislukemisto sisältää noin 200 valmista kirjapakettia eri luokka-asteille. Tiedot kirjasarjoista ja varaustilanteesta löytyvät sähköisestä varausjärjestelmä Oskusta. (Huom! Oheislukemistopalvelu on pois käytöstä lukuvuoden 2024-2025 Rovaniemen kirjaston remontista johtuen!)