Järjestötoiminta

Järjestö- ja yhdistystoiminta tarjoaa kuntalaisille matalan kynnyksen mahdollisuuden osallistua yhteiskunnan toimintaan ja monenlaisiin harrastuksiin. Niissä toimitaan lähellä arkea ja ne avaavat vaikuttamismahdollisuuksia kaikenlaisille kuntalaisille. Järjestö- ja yhdistystoiminnassa on kyse halusta osallistua ja toimia. Yhdessä toimiminen tarjoaa kokemuksia, uutta sisältöä ja vaihtelua elämään, oppimista ja iloa, myös vastapainoa työlle.

Kunta-järjestöyhteistyö on kaupungille arvokas voimavara. Torniossa on laaja järjestökenttä, joka toimii aktiivisesti ja vahvistaa monin tavoin kuntalaisten hyvinvointia. Kaupungin välineinä järjestö- ja yhdistystoiminnan tukemisessa ovat mm. avustuskäytännöt, järjestöyhdyshenkilön työpanos, toimijatreffikäytäntö, viestintäyhteistyö sekä tilojen tarjoaminen järjestöjen käyttöön.

Sivun alkuun