Ennaltaehkäisevä päihdetyö
INFO-ryhmä

Vuonna 1992 Tornioon perustettiin moniammatillinen päihdeinformaatioryhmä, joka nimettiin Info-ryhmäksi.
Info-ryhmä on Tornion kaupunginhallituksen asettama työryhmä, joka vastaa
Torniossa päihteidenkäytön ennaltaehkäisevän työn suunnittelusta ja koordinoinnista.

INFO-ryhmään kuuluvat edustajat:

Tornion A-klinikka
Tornion kaupungin nuorisotoimi
Tornion sosiaalitoimi
Yläkoulujen opiskelijaterveydenhuolto/opinto-ohjaajat
Tornion seurakunta
Tulli
Tornion poliisi

INFO-ryhmän tehtävät ovat:

-Seurata paikallista ja valtakunnallista päihdetilannetta ja tiedottaa siitä esim. vanhempainilloissa. Tehdä ehkäisevää päihdetyötä ja päihteitä koskevia aloitteita paikallis-, alue- ja valtionhallinnoille.
Raportoida vuosittain lautakunnalle, viranhaltijoille sekä muiden organisaatioiden edustajille ennaltaehkäisevän päihdetyön toteuttamisesta.
-Tehdä yhteistyötä Meri-Lapin alueen muiden info-ryhmien kanssa.
-Valmistella tarvittaessa projekteja ehkäisevän päihdetyön tarpeisiin.

Lisätietoa:

Ennaltaehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö Tornion Kaupunki/nuoriso-ohjaaja
Armi Nitovuori, 040 776 5852 armi.nitovuori@tornio.fi

 

 

 

 

Sivun alkuun