Ennaltaehkäisevä päihdetyön INFO-ryhmä

Vuonna 1992 Tornioon perustettiin moniammatillinen päihdeinformaatioryhmä, joka nimettiin Info-ryhmäksi. Info-ryhmä on Tornion kaupunginhallituksen asettama työryhmä, joka vastaa Torniossa päihteidenkäytön ennaltaehkäisevän työn suunnittelusta ja koordinoinnista.

INFO-ryhmään kuuluvat edustajat

Tornion A-klinikka
Tornion kaupungin nuorisotoimi
Tornion sosiaalitoimi
Ylä/alakoulujen opiskelijaterveydenhuolto
Opinto-ohjaus
Kuraattori ala/yläkoulu
Tornion seurakunta
Tulli
Poliisi (ennaltaestävä ryhmä)
Haaparanta koulu/sosiaali
Katu-hanke
Yhteisöohjaaja

INFO-ryhmän tehtävät:

  • seurata paikallista ja valtakunnallista päihdetilannetta ja tiedottaa siitä esimerkiksi vanhempainilloissa ja tehdä ehkäisevää päihdetyötä ja päihteitä koskevia aloitteita paikallis-, alue- ja valtionhallinnoille.
  • raportoida vuosittain lautakunnalle, viranhaltijoille sekä muiden organisaatioiden edustajille ennaltaehkäisevän päihdetyön toteuttamisesta
  • tehdä yhteistyötä Meri-Lapin alueen muiden info-ryhmien kanssa
  • valmistella tarvittaessa projekteja ehkäisevän päihdetyön tarpeisiin.

Lisätietoja

Erityisnuorisotyöntekijä Armi Nitovuori, Tornion Kaupunki, p. 040 776 5852, armi.nitovuori@tornio.fi
Ennaltaehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö Päivi Syväjärvi, Tornion Kaupunki, p. 040 775 7256, paivi.syvajarvi@tornio.fi

Sivun alkuun