En­nal­taeh­käi­se­vä päihdetyö

Etusivu » KULTTUURI JA VAPAA-AIKA » Nuorisotyö » Ennaltaehkäisevä päihdetyö

En­nal­taeh­käi­se­vä päihdetyön INFO-ryhmä

Vuonna 1992 Tornioon perustettiin moniammatillinen päihdeinformaatioryhmä, joka nimettiin Info-ryhmäksi. Info-ryhmä on Tornion kaupunginhallituksen asettama työryhmä, joka vastaa Torniossa päihteidenkäytön ennaltaehkäisevän työn suunnittelusta ja koordinoinnista.

INFO-ryhmään kuuluvat edustajat

Tornion A-klinikka
Tornion kaupungin nuorisotoimi
Tornion sosiaalitoimi
Ylä/alakoulujen opiskelijaterveydenhuolto
Opinto-ohjaus
Kuraattori ala/yläkoulu
Tornion seurakunta
Tulli
Poliisi (ennaltaestävä ryhmä)
Haaparanta koulu/sosiaali
Katu-hanke
Yhteisöohjaaja

INFO-ryhmän tehtävät:

  • seurata paikallista ja val­ta­kun­nal­lis­ta päih­de­ti­lan­net­ta ja tiedottaa siitä esimerkiksi van­hem­pai­nil­lois­sa ja tehdä ehkäisevää päihdetyötä ja päihteitä koskevia aloitteita paikallis-, alue- ja val­tion­hal­lin­noil­le.
  • raportoida vuosittain lau­ta­kun­nal­le, vi­ran­hal­ti­joil­le sekä muiden or­ga­ni­saa­tioi­den edustajille en­nal­taeh­käi­se­vän päihdetyön to­teut­ta­mi­ses­ta
  • tehdä yhteistyötä Meri-Lapin alueen muiden info-ryhmien kanssa
  • valmistella tar­vit­taes­sa projekteja ehkäisevän päihdetyön tarpeisiin.

Lisätietoja

Erityisnuorisotyöntekijä Armi Nitovuori, Tornion Kaupunki, p. 040 776 5852, armi.nitovuori@tornio.fi
Ennaltaehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö Päivi Syväjärvi, Tornion Kaupunki, p. 040 775 7256, paivi.syvajarvi@tornio.fi