Kokoelmat

Tornion kau­pun­gin­kir­jas­ton kokoelmiin kuuluu kirjoja, lehtiä, äänikirjoja, e-aineistoja, elokuvia, pelejä, musiikkia, karttoja ja kie­li­kurs­se­ja.

Tornion kau­pun­gin­kir­jas­ton kokoelmat

Tornion kaupunginkirjaston kokoelmiin kuuluu kirjoja, lehtiä, äänikirjoja, e-aineistoja, elokuvia, pelejä, musiikkia, karttoja ja kielikursseja. Yhteensä Tornion kaupunginkirjaston kokoelmiin kuului vuoden 2016 lopussa 137 487 erilaista fyysistä tallennetta, joista suurin osa, 117 027, oli kirjoja.

Kirjastoon hankitaan vain sellaista aineistoa, jonka tekijänoikeudet sallivat lainauksen tai käytön kirjastossa. Myös ikärajasuositukset otetaan huomioidaan aineiston valinnassa ja sijoittamisessa osastoille.

Kirjasto ottaa vastaan lahjoituksina hyväkuntoista aineistoa ja sijoittaa ne kokoelmiin kirjaston tarpeiden mukaan.

Asiakkaat voivat tehdä hankintaehdotuksia ja antaa palautetta kirjastoaineiston suhteen. Tornion kaupunginkirjaston asiakkaiden käytettävissä on Tornion omien kokoelmien lisäksi maksutta myös muiden Lapin läänin yleisten kirjastojen kokoelmiin kuuluva aineisto.

Tornio-kokoelma

Pääkirjaston Tornio-kokoelma palvelee Torniosta ja laajemminkin Tornionlaaksosta kiinnostuneita asiakkaita. Kotiseutukokoelmaan kerätään Torniota käsittelevää aineistoa ja torniolaisten tai Torniossa asuneiden henkilöiden tuotantoa.

Tornio-kokoelmahuoneessa asiakkailla on mahdollisuus tutustua kokoelmaan ja tehdä tutkimustyötä. Aineisto ei ole lainattavaa, mutta osasta aineistoa löytyy lainattava kappale omasta kirjastosta tai Lapin kirjasto -kimpan kirjastoista. Tornio-kokoelma sisältää: kauno- ja tietokirjallisuutta, nuotteja ja äänitteitä, elokuvia, dokumentteja, karttoja, pienpainatteita (esitteitä, ilmoituksia, koulujen ja yhdistysten lehtiä, vuosikertomuksia) sekä mikrofilmejä ja -kortteja.

Mikrofilmattuna on vanhoja kirkonkirjoja, Suomen Sukututkimusseuran (SSS) historiakirjoja sekä vanhoja paikallislehtiä 1900-luvun alkupuolelta.

Lasmarkki-tietokantaan (Meri-Lapin tietokanta) tallennettuja lehtileikkeitä säilytetään kansioissa kotiseutukokoelmassa.

Mikrofilmit ja -kortit

Tornion kaupunginkirjastossa asiakkaiden käytettävissä ovat seuraavat mikrofilmit ja -kortit:

 • Suomen kir­ko­nar­kis­to­jen mikrofilmit Alatornion, Karungin, Kemin msrk:n, Tervolan, Tornion ja Ylitornion seu­ra­kun­nis­ta
 • Su­ku­tut­ki­mus­seu­ran his­to­ria­kir­ja­jäl­jen­nös­ten mikrofilmit (SSS)
 • rovasti Erkki Koiviston su­ku­tut­ki­mus­mik­ro­fil­mit
 • Tornion seudulla il­mes­ty­nei­den sa­no­ma­leh­tien mikrofilmit:
  • Perä-Pohja 1926–1931
  • Tornio 1898–1901
  • Tor­nion­laak­so 1913–1963
  • Tornion lehti 1908–1926
  • Tornion Uutiset 1905–1912.
 • tohtori Erik Wahlbergin su­ku­tut­ki­mus­mik­ro­kor­tit
 • mormonien In­ter­na­tio­nal Ge­nea­lo­gical Index (IGI) tietokanta, joka kattaa vuodet 1500–1885. Suomen koskeva osuus on mik­ro­kort­tei­na.

Tällä hetkellä mikrofilmit ja -kortit eivät ole käytettävissä.