Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hyvinvointia.

Varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodissa, perhepäivähoidossa sekä esimerkiksi kerho- ja leikkitoimintana. Torniossa toteutetaan varhaiskasvatussuunnitelmaa, joka on normi 1.8.2017 alkaen. Päiväkodissa ja perhepäivähoidossa jokaiselle lapselle laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma.

Jokaisella alle kouluikäisellä lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta. Huoltajat päättävät lapsensa osallistumisesta varhaiskasvatukseen. Koulun aloitusta edeltävä esiopetus on toiminnallisesti varhaiskasvatusta. Esiopetukseen osallistuminen tuli velvoittavaksi 1.8.2015 alkaen.

Hoitoaikojen ilmoittaminen

DaisyFamily on päivittäinen asiointikanava huoltajien ja varhaiskasvatuksen välillä.

Kaksivuotiseen esiopetuskokeiluun mukaan kolme esiopetusryhmää

Opetus- ja kulttuuriministeriö on valinnut satunnaisotannalla kaksivuotisen esiopetuksen kokeilutoimipaikat. Kokeilu kestää toukokuun 2024 loppuun. Torniosta mukaan valittiin kolme esiopetusryhmää. Kokeiluun osallistuvat lapset ovat syntyneet vuosina 2016 ja 2017. Vuonna 2016 syntyneet lapset aloittavat kokeilun elokuussa 2021 ja vuonna 2017 syntyneet elokuussa 2022.

Torniosta mukaan valitut esiopetusryhmät 2021-2023:
  • Seminaarin esiopetusryhmä, valittu 10 lasta
  • Kaakamon esiopetusryhmä, valittu 8 lasta
  • Hannulan esiopetusryhmä, valittu 13 lasta
  • Verrokkiryhmään kuuluvat kaikki muut vuonna 2016 syntyneet lapset. He ovat joko varhaiskasvatuksessa tai kotona. Esiopetus suoritetaan yksivuotisena syksyllä 2022 ja keväällä 2023.
Torniosta mukaan valitut esiopetusryhmät 2022-2024:
  • Seminaarin esiopetusryhmä, valittu 23 lasta
  • Kaakamon esiopetusryhmä, valittu 8 lasta
  • Hannulan esiopetusryhmä, valittu 28 lasta
  • Verrokkiryhmään kuuluvat kaikki muut vuonna 2017 syntyneet lapset. He ovat joko varhaiskasvatuksessa tai kotona. Esiopetus suoritetaan yksivuotisena syksyllä 2023 ja keväällä 2024.
Sivun alkuun