Ympäristöluvat, ilmoitusmenettely ja rekisteröintimenettely

Ympäristöluvat

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee mm. kivenlouhimojen ja murskaamojen ympäristöluvat, pienten eläinsuojien ja laitosten ympäristöluvat sekä jätteen laitos- ja ammattimaisen hyödyntämisen tai käsittelyn luvat, mikäli jätettä hyödynnetään tai käsitellään alle 20 000 tonnia vuodessa. Ympäristöluvan käsittelystä peritään ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu.

Ilmoitusmenettely

Ympäristönsuojelulakiin tuli vuonna 2019 muutos, jonka perustella osa ennen ympäristöluvan tarvinneista toiminnoista siirtyi ympäristönsuojelulain 10 a -luvun mukaisen ilmoitusmenettelyn piiriin. Ilmoitusmenettelyyn siirtyi muun muassa laajasti eläinsuojia, sahat, eräitä kemikaalivarastoja, eräitä elintarvike- ja rehuteollisuuden toimintoja, linja- ja kuorma-autojen sekä työkoneiden varikot, eläintarhat ja huvipuistot sekä ulkona sijaitsevat pienet ampumaradat, joissa ei ole haulikkorataa.

Rekisteröintimenettely

Ympäristönsuojelulakiin tuli vuonna 2010 muutos, jonka perusteella osa ennen ympäristöluvan tarvinneista toiminnoista siirtyi rekisteröintimenettelyn piiriin. Rekisteröitäviä toimintoja ovat suurin osa polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiantuotantolaitoksista, nestemäisten polttoaineiden jakeluasemista ja asfalttiasemista. Tämän sivun alalaidasta löytyy lista rekisteröidyistä toiminnoista Tornion ja Keminmaan alueella.

 

Sivun alkuun