Maankaato- ja lu­men­lä­ji­tys­pai­kat

Maan­vas­taan­ot­to­paik­koi­na toimivat Pirkkiön ja Ruonamäen vanhat so­ran­ot­toa­lu­eet. Lu­men­vas­taan­ot­to­pai­kat sijaitsevat Nä­rän­pe­räs­sä ja Raustissa.

Etusivu » ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ » Kadut ja liikenne » Maankaato- ja lumenläjityspaikat

Maan­vas­taan­ot­to­pai­kat

Tornion kaupungilla ei ole tällä hetkellä osoittaa maanvastaanottopaikkaa.

Lumityöt ja lu­men­vas­taan­ot­to­pai­kat

Lumenvastaanottopaikat sijaitsevat Näränperässä ja Raustissa. Lumenvastaanottopaikat on tarkoitettu katujen ja kiinteistöjen lumelle. Kiinteistöiltä tuotavan lumen tulee olla puhdasta eikä se saa sisältää rakennusjätteitä tai muita roskia. Lumenvastaanotto on ilmaista.