Osallistuva budjetointi

Osallistuva budjetointi tarjoaa kunnan asukkaille konk­reet­ti­sen mah­dol­li­suu­den osallistua yhteisten verovarojen käyttöä koskevaan kes­kus­te­luun ja pää­tök­sen­te­koon.

Etusivu » KAUPUNKI JA HALLINTO » Osallistu ja vaikuta » Osallistuva budjetointi

Osallistuva budjetointi Torniossa

Osallistuva budjetointi on konkreettinen tapa, jolla kuntalaiset voivat osallistua kaupungin käytössä olevia julkisia varoja koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon. Osallistuva budjetointi siis kutsuu kuntalaiset mukaan yhteiseen talouden suunnitteluun ja tarjoaa siihen myös helpon työkalun.

Osallistuvaa budjetointia ohjaavat Tornion kaupunginvaltuuston hyväksymät periaatteet. Osallistuvan budjetoinnin puitteissa tehtyjen toimenpiteiden tulee edistää torniolaisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta sekä kaupungin viihtyisyyttä, yhteisöllisyyttä ja elinvoimaa.

Vuosittainen osallistuvaan budjetointiin varattu määräraha on 20 000 euroa.

Osal­lis­tu­van bud­je­toin­nin periaatteet

Jotta ehdotus voi edetä kuntalaisäänestykseen asti, sen on täytettävä seuraavat periaatteet:

1) Ehdotus tukee Tornion kaupunkistrategian toteutumista.
2) Ehdotus on suunnattu voittoa tavoittelemattomaan, yleishyödylliseen tarkoitukseen.
3) Ehdotus ei korvaa kaupungin lakisääteisiä tehtäviä.
4) Ehdotuksen toteuttamisesta ei aiheudu toistuvia henkilöstömenoja tai muita käyttötalousmenoja seuraaville vuosille (kertaluonteisuus-periaate).
5) Ehdotus on toteutettavissa talousarviovuoden loppuun mennessä.
6) Ehdotuksen toteuttaminen on kaupungin toimivallassa.
7) Ehdotus ei ole ristiriidassa kaavan, voimassa olevien päätösten, suunnitelmien, selvitysten tai lainsäädännön kanssa.
8) Ehdotuksen voi tarvittaessa yhdistää laajemmaksi kokonaisuudeksi jonkin toisen ehdotuksen kanssa ennen kuin se etenee kuntalaisäänestykseen.
9) Määrärahan puitteissa voidaan toteuttaa yksi tai useampia ehdotuksia.

Osal­lis­tu­van bud­je­toin­nin aikataulu

Osallistuva budjetointi noudattaa vuosittain seuraavaa aikataulua:

1) Kuntalaisille avoin ideahaku, elokuu-syyskuu
2) Ehdotusten arviointi ja jatkokehittäminen, syyskuu-joulukuu
3) Kuntalaisille avoin äänestys ehdotuksista, tammikuu-helmikuu
4) Voittajan valinta, maaliskuu
5) Voittaneen ehdotuksen toteuttaminen TA-vuoden loppuun mennessä

Lue lisää