Osallistuva budjetointi Torniossa

Osallistuva budjetointi on konkreettinen tapa, jolla kuntalaiset voivat osallistua kaupungin käytössä olevia julkisia varoja koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon. Osallistuva budjetointi siis kutsuu kuntalaiset mukaan yhteiseen talouden suunnitteluun ja tarjoaa siihen myös helpon työkalun.

Osallistuvaa budjetointia ohjaavat Tornion kaupunginvaltuuston hyväksymät periaatteet. Osallistuvan budjetoinnin puitteissa tehtyjen toimenpiteiden tulee edistää torniolaisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta sekä kaupungin viihtyisyyttä, yhteisöllisyyttä ja elinvoimaa.

Vuosittainen osallistuvaan budjetointiin varattu määräraha on 20 000 euroa.

Osallistuvan budjetoinnin periaatteet

Jotta ehdotus voi edetä kuntalaisäänestykseen asti, sen on täytettävä seuraavat periaatteet:

1) Ehdotus tukee Tornion kaupunkistrategian toteutumista.
2) Ehdotus on suunnattu voittoa tavoittelemattomaan, yleishyödylliseen tarkoitukseen.
3) Ehdotus ei korvaa kaupungin lakisääteisiä tehtäviä.
4) Ehdotuksen toteuttamisesta ei aiheudu toistuvia henkilöstömenoja tai muita käyttötalousmenoja seuraaville vuosille (kertaluonteisuus-periaate).
5) Ehdotus on toteutettavissa talousarviovuoden loppuun mennessä.
6) Ehdotuksen toteuttaminen on kaupungin toimivallassa.
7) Ehdotus ei ole ristiriidassa kaavan, voimassa olevien päätösten, suunnitelmien, selvitysten tai lainsäädännön kanssa.
8) Ehdotuksen voi tarvittaessa yhdistää laajemmaksi kokonaisuudeksi jonkin toisen ehdotuksen kanssa ennen kuin se etenee kuntalaisäänestykseen.
9) Määrärahan puitteissa voidaan toteuttaa yksi tai useampia ehdotuksia.

Osallistuvan budjetoinnin aikataulu

Osallistuva budjetointi noudattaa vuosittain seuraavaa aikataulua:

1) Kuntalaisille avoin ideahaku, elokuu-syyskuu
2) Ehdotusten arviointi ja jatkokehittäminen, syyskuu-joulukuu
3) Kuntalaisille avoin äänestys ehdotuksista, tammikuu-helmikuu
4) Voittajan valinta, maaliskuu
5) Voittaneen ehdotuksen toteuttaminen TA-vuoden loppuun mennessä

Poikkeuksellinen aikataulu syksyllä 2022

Osallistuva budjetointi alkaa syksyllä 2022 nopeutetussa aikataulussa, tavoitteena on kiriä vuosittainen aikataulu nopeasti kiinni jo syksyn aikana.

Järjestelyt ovat muutoinkin aikataulusyistä hieman poikkeukselliset, sillä vuoden 2022 osalta äänestys järjestetään valmiiksi annetuista vaihtoehdoista. Vuoden 2023 toimenpiteiden osalta ehdotuksia kerätään jo lokakuussa vuoden 2022 äänestyksen yhteydessä.

Osallistuvan budjetoinnin aikataulu vakiintuu vuoden 2023 aikana, ja vuoden 2024 osalta kuntalaisten ehdotuksia kerätään jo elo-syyskuussa 2023.

Lue lisää

Sivun alkuun