Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta on asetettu kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on mm. arvioida ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kaupungissa ja kaupunkikonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta arvioi myös talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää. Lautakunta valmistelee valtuustolle sen päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat, mm. kaupungin tilintarkastusyhteisön valinnan.

Tarkastuslautakunta valvoo lakisääteisen sidonnaisuusilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja raportoi siitä kaupunginvaltuustolle.

Tarkastuslautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä seitsemän muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Jäsenet ovat pääsääntöisesti valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Lautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja.

Tarkastuslautakunnan kokoonpano 2021–2025

Jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Hietanen Birgit (Kesk.) Aarnio-Keinänen Johanna (Kesk.)
Kankaanranta Martti (Kok.) Niskasaari Matti (Kok.)
Kaukonen Ari-Pekka (PS) Myllyneva Jouni (PS)
Kavaluus Päivi (Vas.) Kulju Anne (Vas.)
Keinänen Outi (Kesk.)
puheenjohtaja
Hiula Hanna-Kaisa (Kesk.)
Pelimanni Jaakko (Kesk.) Viippola Sami (Kesk.)
Salmi Markku (SDP) Järvinen Eila (SDP)
Sammallahti Anne (PS) Röntynen Petri (PS)
Tervahauta Jari (Kesk.)
varapuheenjohtaja
Lamsijärvi Leo (Kesk.)
Sivun alkuun