Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta on asetettu kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on mm. arvioida ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kaupungissa ja kaupunkikonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta arvioi myös talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää. Lautakunta valmistelee valtuustolle sen päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat, mm. kaupungin tilintarkastusyhteisön valinnan.

Tarkastuslautakunta valvoo lakisääteisen sidonnaisuusilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja raportoi siitä kaupunginvaltuustolle.

Tarkastuslautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 7 muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Jäsenet ovat pääsääntöisesti valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Lautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja.

Tarkastuslautakunnan kokoonpano

  Johanna Aarnio-Keinänen (KESK)
040 547 1274
johanna.aarnio-keinanen@tornio.fi
varajäsen Saana Eero
saana.eero@gmail.com
  Juha Berg (KESK)
varapuheenjohtaja
044 2569 179
juha.berg@tornio.fi
varajäsen Heikki Kärki
heikkikarkiheikki@gmail.com
Pekka Hacklin (KOK)
040 511 7383
pekka.hacklin@tornio.fi
varajäsen Kari Sutinen
kari@sutinen.com
  Anne Harri (VAS)
anne.harri@tornio.fi
varajäsen Taru Santamäki
santamakitaru@gmail.com
  Päivi Kavaluus (VAS)
0400 723 194
paivi.kavaluus@tornio.fi
varajäsen Pasi Heikkilä
PasiOlavi64@gmail.com
Kosti Ollila (SDP)
puheenjohtaja
040 578 4267
kosti.ollila@tornio.fi
varajäsen Henni Saarela
henni.saarela@gmail.com
  Vilho Tikkanen (PS)
050 544 6837
vilho.tikkanen@tornio.fi
varajäsen Marko Koivisto
  Hannu Uusitalo (KESK)
0400 959 372
hannu.uusitalo@tornio.fi
varajäsen Rainer Kettunen
rainer.kettunen@kettunenconsulting.fi
Birgit Hietanen (KESK)
birgit.hietanen@tornio.fi
varajäsen Minna Tarkka

 

 

 

Sivun alkuun